Thực đơn
Chọn ngôn ngữ
X
X
Công ty đầu tư có lợi nhuận
cao với danh tiếng trên toàn thế giới
MAURICIA INVEST
Dịch vụ hỗ trợ

Bạn chưa đăng ký?

Hướng dẫn cho các hệ thống thanh toán để mở một huy động trong công ty MAURICIA INVEST

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thanh toán điện tử trên ví dụ về QIWI

MAURICIA huy Mở INVEST chương trình đầu tư của công ty được thực hiện chỉ trong một vài hành động và sẽ không đưa bạn thời gian dài

1 Mở huy động trong chương trình đầu tư của công ty MAURICIA INVEST

Trong khi nhấn vào nút "Make đầu tư" tại khu vực cá nhân, hãy gửi kế hoạch đầu tư. Sau khi chọn hệ thống thanh toán QIWI và trong lĩnh vực "Số tiền đầu tư" nhập số tiền mong muốn (lưu ý rằng bạn cần phải xác định số lượng bằng đô la Mỹ, ngay cả khi việc thanh toán được thực hiện QIWI-rúp đầu tư tối thiểu $ 10.). và bấm vào nút "Make đầu tư" nút.

1.1 Chọn hệ thống thanh toán QIWI

2 Một cửa sổ sẽ mở ra với các chi tiết thanh toán

Bạn sẽ thấy một cửa sổ với các chi tiết thanh toán mà cần phải thực hiện chuyển, cũng sẽ hiển thị cho số lượng chuyển đổi trong rúp và USD. Trong mục "Số điện thoại" nên đặt số ví của bạn từ đó việc thanh toán sẽ được thực hiện trong định dạng của các ứng dụng + YXXXXXXXXXX, nơi Y-code của đất nước, mã XXXXXXXXXX-nhà điều hành và số điện thoại.

3 mở trang web QIWI

Tiếp theo, mở trang web trong một cửa sổ riêng biệt của hệ thống thanh toán điện tử QIWI, điền vào các chi tiết và việc chuyển giao được khiến chỉ trong số tiền Personal Area. Trong mục "ý kiến" nhập tên đăng nhập hệ thống MAURICIA INVEST của bạn.

4 Quay trở lại trang web MAURICIA INVEST đến một trang chi tiết thanh toán

Một khi bạn đã gửi thanh toán, chúng tôi có thể yên tâm quay lại trang web MAURICIA INVEST đến một trang chi tiết thanh toán và bấm vào nút "Gửi". Sau khi tất cả các hoạt động thực hiện cửa sổ của bạn sẽ trông như thế nào.

5 Việc chuyển giao sẽ được thực hiện và thử nghiệm bởi các nhà điều hành

Sau khi chuyển giao sẽ được thực hiện và kiểm tra bởi các nhà điều hành, trong tài khoản của tài khoản cá nhân của bạn sẽ được ghi có tiền để chuyển nhượng, mà sẽ tự động làm việc và có lãi theo kế hoạch đầu tư lựa chọn.
Консультант сейчас онлайн