Thực đơn
Chọn ngôn ngữ
X
X
Công ty đầu tư có lợi nhuận
cao với danh tiếng trên toàn thế giới
MAURICIA INVEST
Dịch vụ hỗ trợ

Are you not registered yet?

Điều khoản sử dụng

Thoả thuận này định nghĩa các quy tắc cơ bản và điều khoản sử dụng (sau đây gọi là Điều khoản Sử dụng) để truy cập vào các dịch vụ và / hoặc các tính năng trên trang web do MAURICIA INVEST sở hữu và quản lý, bao gồm https://idea4money.com/. Công ty có quyền bổ sung hoặc sửa đổi các điều khoản hiện có của hợp đồng, vì các đề xuất tài chính của Công ty có thể được mở rộng. Thỏa thuận này cũng áp dụng cho các trang web khác thuộc sở hữu của MAURICIA INVEST.

Ngoài ra, chúng tôi không loại trừ khả năng liên hệ với bạn trên các trang web của bên thứ ba (mạng xã hội, diễn đàn đầu tư, v.v ...) nơi chúng tôi xuất bản nội dung của chúng tôi (ví dụ: FACEBOOK.COM, INSTAGRAM.COM, TWITTER.COM, VK.COM, MMGP.RU, MMG, DREAMTEAM, TALKGOLD). Lưu ý: MAURICIA INVEST không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, và các Điều khoản Sử dụng này không bao gồm các trang web không thuộc về chúng tôi. Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng được xuất bản trên các trang web của bên thứ ba.

Bằng cách sử dụng các tính năng của https://idea4money.com/, bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, Chính sách Bảo mật, và các nguyên tắc và quy tắc sử dụng, ngay cả khi bạn chưa đọc chúng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào trong các thỏa thuận này, bạn không được sử dụng các trang web của chúng tôi.

MAURICIA INVEST có quyền sửa đổi và / hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Điều khoản Sử dụng. MAURICIA INVEST có quyền sửa đổi thỏa thuận này theo thời gian, mà không cần thông báo trước và theo ý riêng của mình. Việc bạn sử dụng trang web sau đó có nghĩa là bạn chấp nhận các sửa đổi và / hoặc sửa đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với những sửa đổi và / hoặc sửa đổi đó, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng các nguồn tài nguyên web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Chính sách sử dụng và bảo mật càng thường xuyên càng tốt.

Bản quyền

Thiết kế, văn bản, đồ hoạ, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, nội dung âm thanh và video, lựa chọn và sắp xếp của chúng, và tất cả các phần mềm trên các trang web được bảo vệ bản quyền (C) 1995-2017 MAURICIA INVEST.

Việc biên soạn (thu thập, sắp xếp và chỉnh sửa) tất cả nội dung trên trang web là tài sản độc quyền của MAURICIA INVEST (c) và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế.

Khước từ trách nhiệm nội dung

Bạn chỉ có thể truy cập vào bất kỳ nội dung nào trên trang web nếu được cho phép bởi các Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật. Bằng cách đồng ý với Điều khoản Sử dụng, bạn thực hiện nghĩa vụ không tham gia vào việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên trang web, trừ các trường hợp được quy định rõ trong tài liệu này.

Sự tồn tại của các quyền

MAURICIA INVEST có quyền chấm dứt mà không có thông báo trước và tùy theo quyết định của riêng mình về quyền sử dụng các dịch vụ tương tác trên trang web, hoặc hạn chế hoặc ngăn cản việc bạn truy cập tài nguyên web trong tương lai. MAURICIA INVEST có thể tiết lộ, lưu hoặc chuyển dữ liệu tài khoản và / hoặc dữ liệu cá nhân nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu hành động này là cần thiết để:

Bảo vệ gian lận

Khi chấp nhận thanh toán, chuyên gia của chúng tôi theo dõi tất cả các giao dịch để có thể gian lận và bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp nào. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối thanh toán trong trường hợp nghi ngờ gian lận, hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp. Những biện pháp này nhằm bảo vệ khách hàng và công ty của chúng tôi khỏi gian lận và bất kỳ hoạt động bất hợp pháp khác.

Mỗi nhà đầu tư chỉ có thể đăng ký một tài khoản, nơi mà họ có thể tạo ra một số lượng tiền gửi không giới hạn. Đa tài khoản không được phép. Multi-kế toán đó là đăng ký trong hệ thống với mục đích gian lận trên một chương trình liên kết.

Tài khoản của người dùng có cùng địa chỉ IP, chi tiết thanh toán, câu hỏi / câu hỏi bí mật có thể bị tạm ngưng cho đến khi được giải thích rõ ràng. Trong trường hợp bị nghi ngờ gian lận hoặc đa kế toán, Công ty MAURICIA INVEST có quyền đình chỉ hoặc chặn truy cập tài khoản để vi phạm các nhà đầu tư.

MAURICIA INVEST sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gây ra bởi chia sẻ mật khẩu hoặc trộm cắp dữ liệu cá nhân. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên giữ an toàn dữ liệu của bạn được yêu cầu để xác thực và truy cập hồ sơ cá nhân và cài đặt của bạn. Không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Chính sách hoàn lại tiền

Mặc dù tất cả các khoản đầu tư đều là cuối cùng, chính sách hoàn trả của công ty cho phép mỗi người sử dụng nộp đơn xin hoàn lại toàn bộ tiền đầu tư ít lợi nhuận. Tất cả các yêu cầu trả lại khoản tiền được xử lý và xem xét kỹ lưỡng trong thời hạn tối đa là 30 ngày lịch.

MAURICIA INVEST có quyền từ chối yêu cầu hoàn lại tiền không được hỗ trợ bằng chứng dựa trên quyết định của bộ phận kỹ thuật và phù hợp với thỏa thuận này.

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp chưa được giải quyết nào giữa bạn và MAURICIA INVEST sẽ được đệ trình và giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Các Điều khoản Sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền xét xử không hợp lệ thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các điều khoản còn lại của Các Điều Khoản Sử Dụng này mà vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Các quy định chung

Bằng cách đồng ý với Điều khoản Sử dụng, bạn tự động xác nhận rằng bạn ở độ tuổi hợp pháp ở quốc gia có quốc tịch của bạn và việc bạn sử dụng trang web này không vi phạm pháp luật của tiểu bang của bạn.

Tất cả các tài liệu và thông tin do MAURICIA INVEST cung cấp chỉ nhằm mục đích cá nhân, giáo dục và thông tin.

Bạn phải cam kết đóng thuế lợi tức theo luật hiện hành của Vương quốc Anh. Lợi nhuận kiếm được ở một tiểu bang nhất định sẽ phải chịu thuế bất kể cư trú chính thức, nơi ở hiện tại hoặc quốc gia mà công ty đó đã đăng ký.

Bất kỳ giao dịch tài chính nào được thực hiện theo hợp đồng này sẽ được coi là cuối cùng và không thể đảo ngược. Để ngăn ngừa gian lận và gian lận, nghiêm cấm việc tạo nhiều tài khoản và / hoặc sử dụng các hệ thống thanh toán được chia sẻ cho những người dùng khác nhau. Nếu phát hiện ra bất kỳ hành vi lạm dụng như vậy, MAURICIA INVEST có quyền chấm dứt tất cả các khoản phải thanh toán của đối tác và tạm ngừng các tài khoản đó.

Bất kỳ vi phạm nào đối với thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của nó đều có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản vĩnh viễn.

Консультант сейчас онлайн